Hoggantoonni Paartii Badhaadhinaa Paarkii Tokkummaa daawwataniiru.

Hoggantoonni Paartii Badhaadhinaa

Hoggantoonni Paartii Badhaadhinaa kaleessa Paarkii Tokkummaa daawwataniiru.

Hoggantoonni olaanoon Paartii Badhaadhinaa Magaalaa Adaamaatti torban lamaa oliif leenjii fudhachaa turan.

Leenjitoonni kunniin wayita leenjirra turanitti biqiltuu kunuunsuu fi qulqullina magaalaa Adaamaarrattis qooda fudhataniiru.

Guyyaa kaleessaa ammoo Hoggantoonni olaanoon Paartii Badhaadhina kunniin Masaraa Mootummaa guddichatti argamuun Paarkii Tokkummaa daawwataniiru.

Hoggantoonni olaanoon Paartii Badhaadhinaa Paarkicha daawwatan, Paarkicha keessatti wanti daawwatan itti gaafatummaa qabaniin kutannoodhaan akka hojjetaniif kaka’umsa nutti uumeera jedhan.

Hoggantoonni olaanoon Paartii Badhaadhinaa Amajjii 16 irraa eegalee Magaalaa Adaamaatti leenji’aa turan.

Facebook Comments