Hoggantoota Mootummaa kuma 40 ol tahaniif leenjiin kennamaa jira.

Hoggantoota Mootummaa kuma 40

Hoggantoota Mootummaa kuma 40 ol tahaniif leenjiin kennamaa jira.

Leenjichi iddoo Paartiin Badhaadhinaa bulchaa jiru hundatti bufataalee 39tti kennamaa akka jiru itti gaafatamaan Damee Qunnamtii Ummataa fi idil-addunyaa Paartii Badhaadhinaa Obbo Awwaluu Abdii dubbataniiru.

Akka gabaasa FBCtti kaayyoon leenjichaa hogantoota jiddutti ilaalchaa fi raawwidhaan tokkummaa umuudhaafi jedhame.

Kana malees, biyyattiin yeroo amma muldhata akkamiin akka gaggeefamaa jirtu hoggantoota sadarkaan jiran hubachisuufis jedhan.

Leenjichi akkaata haala qabatamaa nannootiin guyyoota 10 hanga 15 tura jedhameera.

Leenjichi olaantummaadhaan maalummaa ilaalacha ida’amuu fi tooraa fi qabiyyee kaayyoo Paartii Badhaadhinaa iratti xiyyeefata jedhan obbo Awwaluun.

Facebook Comments