Hooggantoonni olaanoon, paartii badhaadhinaa,magaalaa Adaamaa qulqulleessuun cinaatti, biqiltuu ganna darbe ashaara magariisaan dhaabame kunuunsaniiru.

Hooggantoonni olaanoon, paartii badhaadhinaa

Hooggantoonni olaanoon, paartii badhaadhinaa,magaalaa Adaamaa qulqulleessuun cinaatti, biqiltuu ganna darbe ashaara magariisaan dhaabame kunuunsaniiru.

Hooggantoonni kunneen,Nannawaa magaalaa Adaamaatti biqiltu gaara Nagawoo fi Siree abbaa Bunee irratti dhaabbate, aramaa isaa carabuun; Bishaan obaasaniiru.

Hooggantoonni OBN dubbises, yaaddoo faalama qilleensaa kan ta’e ciramuu bosonaa yoo ta’u , biqiltuu dhaabanii kunuunsuun fala isa jalqabaati jedhaniiru.

Paartiin Badhaadhinaa, misoomadha ! Kanaaf, hawaasa hunda hirmaachisuun kaayyoo Paartii Badhaadhinaa galmaan ni geenya jedhaniiru.

Hooggansi Paartii Badhaadhina bakka lamatti qoodamuun, gareen lama Magaalaa yoo qulqulleessu, gareen lama biqiltuu ganna darbe dhaabame kunuunsaniiru.

Kantiibaan Magaalaa Adaamaa Obbo Asseeggid Geetaachoo, duulli ququllinaa fii kunuunsi biqiltuu Hooggansi olaanaan raawwate , Adaamaaf carraa guddaadha jedhaniiru.

Hawaasnis hooggansaa oolaanaa duukaa bu’uun misooma tumsuu akka qabu gaafataniiru.

Seenaa Abbashuutu gabaase

Facebook Comments