Hoomaan awwaannisaa biyyoota sadan keessatti yaachisaa ta’eera jedhame.

Hoomaan awwaannisaa

Hoomaan awwaannisaa biyyoota sadan keessatti yaachisaa ta’eera jedhame.

Hoomaan Awwaannisaa biyyoota sadan Itoophiyaa, Somaaliyaafi Keeniyaa keessatti mul’achaa jiru yaachisaa akka ta’e Ministirri Qonnaa beeksise.

Ministirri Deetaan Ministeerichaa Dr. Gabragzaaber Gabrayohaannis Dhaabbata Nyaataafi Qonnaa Biyyooleessaa waliin ta’uun ibsa kennaniin, biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota sadan kana keessatti hoomaan awwaannisaa hammachaa dhufuusaa himaniiru.

Hoomaan Awwaannisaa kun Itoophiyaatti Waxabajjii bara 2011rra eegalee jalqaba naannoo Affaritti mul’achuun, boodarras naannoolee Amaaraa, Oromiyaa, Tigiraay, Somaalee, Ummattoota Kibbaa godinaalee garagaraatti mul’achaa tureera; ammas mul’achaa jira jedhaniiru.

Kana to’achuuf naannoolee hoomaan kun mul’atanitti xiyyaaraa afuriifi ogeessota 135niin keemikaalli biifamaa akka jiru Doktar Gabragzaaber dubbataniiru.

Waggoota 25 asitti hoomaan awwaannisaa muudachaa turan humna biyyaatiin ol ta’ee akka hin beekne himanii, kan amma muudate kun garuu isa hamaafi deeggarsa dhaabbiilee deeggartootaa kan barbaachise ta’uu himaniiru.

Kanaafis dhaabbiileen biyyooleessaa deeggarsa taasisaa jiran keessaas Dhaabbanni Nyaataafi Qonnaa Biyyooleessaa (FAO) isa tokko ta’uu ibsaniiru.

Akka gabaasa DhPI tti Daarektarri Olaanaa FAO Maariyaa Helleenaa Samadoo gamasaaniin hoomaan awwaannisa amma Afrikaatti mul’ate hamaa waan ta’eef deeggarsi akka barbaachisu dubbataniiru.

Kanaafis dhaabbannisaanii deeggarsa hatattamaa doolara Ameerikaa miliyoona 70 taasisuusaa himaniiru.

Facebook Comments