Ibsa Haala Yeroo Komiishinii Poolisii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

 Ibsa Haala Yeroo Komiishinii Poolisii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Ibsa Haala Yeroo Komiishinii Poolisii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Haleellaa diinaa kaleessa magaalaa Buraayyuutti raawwatame hordofee poolisiin naannoo Oromiyaa miidhaa qaqqabee fi tarkaanfii seeraa fudhatamuu qaburratti ummataaf ibsa battalaa kennuun isaa ni yaadatama.

Ibsa kaleessa galgalaatiin humni ABO Shaneetiin hogganamuu fi maqaa WBO fi Abbaa torbeetiin of waamu gocha gara jabeenyaa lubbuu Nama tokkoo balleessuu fi namoota sadii madeessuunsaa ifa godhameera.

Gocha badii kana hordofee poolisiin ummata bal’aa waliin qindaa’ee, humnoota badii kana raawwatan adamsee akka seeratti dhiyeessu waadaa seenee ture.

Haaluma kanaan, sakattaa kaleessa irraa eegalee hanga har’a sa’a boodaatti taasiseen qaamolee yakkicha qindeessan, ergama aleellaa fudhachuun kan raawwatanii fi haala mijeessan namoota 17 to’annoo seeraa jala oolcheera.

Humni Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti namoota afur irratti haleellaa raawwate kun, qaama humna Maqaa Abbaa torbeetiin of waamuu fi bakkeewwan adda addaatti aleellaa raawwachuudhaaf ergama fudhatee socho’ aa jiruu ta’uun isaas adda baheera.

Gaachana ummataa ta’ee tajaajiluuf waadaa seene hojii qabatamaadhaan mirkaneessuuf alkanii fi guyyaa hojjechaa kan jiru Poolisiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa, tarkaanfii humnoota aleellaa kaleessaa raawwatanii adamsee seeratti dhiyeessuuf fudhate keessatti hirmaannaa ummanni taasise guddaa ta’uu ibsaa, carraa kanaan galateeffachuu fedha. Sochiin farreen Nageenyaa seeratti dhiyeessuu kan itti fufu ta’uu ibsaa, ummanni hirmaannaa baratame cimsee akka itti fufuuf waamicha dabarsa.

Xumurarrattis, qorannoo seeraa qaamolee to’ataman irratti taasifamuu fi tarkaanfii itti fufiinsaa shiftoota adamsuurratti fudhatamu hunda walitti fufiinsaan ummataaf Kan ibsu ta’uu yaadachiisa.
Komiishinii Poolisii Bulchiinsa Mootummaa

Naannoo Oromiyaa
Guraandhala 14, 2012
Finfinnee

Facebook Comments