Itiyoophiyaa keessatti Weerara koleeraatiin lubbuun namoota 76 darbuusaa Institiyuutiin Hawaasa Fayyaa Itiyoophiyaa beeksiise.

Weerara koleeraatiin lubbuun namoota 76 darbe.

Itiyoophiyaa keessatti Weerara koleeraatiin lubbuun namoota 76 darbuusaa Institiyuutiin Hawaasa Fayyaa Itiyoophiyaa beeksiise.

Dhukkubni koleeraa kun yeroo ammaatti Naannolee Oromiyaa,Ummattoota Kibbaa fi Sumaaleetti haala weeraraatiin tamsa’aa jira jedhame.

Dhukkubni kun ilbisa ”Vaaybiroo Koleeraa” jedhamuun kan umamuu fi kan Marri’immaan namaa miidhuudha.

Koleeraan; midhaanii fi bishaan ilbisa kanaan summa’een kan dhufu yoo tahu, garaa kaasaa fi baasaan mallattoo dhukkubicha tahuu ogeeyyiin ni gorsu.

Facebook Comments