Leenjii fi mariin hoggantoota Paartii Badhaadhinaa waltajjii tokkummaan ilaalchaa itti umame tahuun himame.

Leenjii fi mariin hoggantoota Paartii Badhaadhinaa

Leenjii fi mariin hoggantoota Paartii Badhaadhinaa waltajjii tokkummaan ilaalchaa itti umame tahuun himame.

Guyyaa 15f leenjiin hoggantoota olaanoo Paartii Badhaadhinaaf kennama ture pireezedaantiin Paartiin Badhaadhina, Dr. Abiyyi Ahimad bakka argamantti xumura argateera.

Hoggantoonni kunniin leenjii fi mariin irra turan gahaadha jedhamu baatuus, dubbisa dabalataatiin ofii fi gahumsa hoggansa isaani cimsuu akka qaban pireezedaantiin Paartii Badhaadhinaa Dr. Abiyyi Ahimad hubachisaniiru.

Obbo Awwaluu Abdii Qunnamtii Ummataa fi qindeessaan dhimma idil-addunyaa Paartii Badhaadhinaa,keessattu jijjiramni biyyaa sadarkaa irraa jiruu fi qormaatasaa irratti mariin baldhinaan godhamu himan.

Waltajjiin waloo akkasiis tokkummaa ilaalchaa fi rawwii qabatamaa cimsuuf ni gumaacha jedhan obbo Awwaluun.

Facebook Comments