Leenjiin hoggantoota jiddugaleessa Paartii Badhaadhinaa

namoota 10,000 naannoo Oromiyaarraa

Leenjiin hoggantoota jiddugaleessa Paartii Badhaadhinaa Godinaalee, Bulchiinsa Magaalootaa fi Aanaalee guyyoota 15 turu buufataalee 4,Magaaloota Adaamaa, Jimmaa, Baatuu fi Sandaafaatti namoota 10,000 naannoo Oromiyaarraa hirmaachise har’a jalqabamuusaa Ittigaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhina Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa himan.

Leenjiin kun kan qophaa’eef hogganaan daandii ida’amuu gara badhaadhinaatti gessuu beekee badhaadhinni diinagdee, hawaasummaa fi siyaasaan maal akka ta’e beekee hawaasa akka tajaajiluufi jedhan obbo Fiqaaduun.

Paartileen siyaasaa 8 walitti dabalamuun Paartiin Badhaadhinaa erga hundeessani as daandiin hordofnu maali kan jedhu,jiddu galeessa godhate, ejjannoon akka itti qabatamu gochufis jedhan.

Badhaadhinnii diinagdeen, hawaasummaan fi siyaasaan maal akka tahe yoo hubatame, gaaffii rakkoo bulchinsa gaarii, olaantummaa seeraa deebisuufi tajaajila hawaasaa milkessuufi jedhananiiru.

Itti aansee guyyoota 15n booda gara Aanaaleetti gadii bu’e gaggeessitoonii gandaa kan leenji’an ta’u obbo Fiqaaduun himaniiru.

Tibbana kaka’umsa isaaniitiin uummatonni biyyatti kaabaafi kibbaa bahaa fi lixaatti dargaggoota, daa’imman, maangudoonni hedduun fedhaan deeggrsaa Paartii Badhaadhinaaf hiriira bahuun, horii kennuun deeggrsa godhaniiF maqaa Paartii Badhaadhinaa fi maqaa kootii nangalateeffadhaS jedhan Obbo Fiqaaduu Tasammaa.

Balaay Tasammaatu gabaase.

Facebook Comments