Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa walga’ii ariifachiisaa isaatin labsii haasaa jibbiinsaa, odeeffannoo sobaa ittisuu fi to’achuuf ba’erratti mari’atee raggaasise.

labsii haasaa jibbiinsaa, odeeffannoo sobaa ittisuu fi to'achuuf ba'e.

Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa walga’ii ariifachiisaa isaatin labsii haasaa jibbiinsaa, odeeffannoo sobaa ittisuu fi to’achuuf ba’erratti mari’atee raggaasise.

Manni marichaa walga’ii ariifachiisaa 1ffaa bara hojii waggaa 5ffaasaa gaggeessera.

Labsichi sagalee mormii 23, kan sagalee hin laanne 2 fi sagalee caalmadhaan ragga’eera.

Odeeffannoon sobaa fi haasaan jibbiinsaa bobbii hawaasummaa, siyaasa tasgabbaa’aa, tokkummaa biyyaa, kabajaa mirga namoomaa fi hedduminarratti miidhaa qaqqabsiisa.

Labsichis miidhaa qaqqabuu malu duursee ittisuu fi to’achuuf faayidaa qaba jedhameera.

Dabalataan manni marichaa labsii eksaayiz taaksii, waliigaltee Gamtaa Afrikaa kan Kaampaalaatti mallattaa’ee fi namoota buqqaafamaniif eegumsaa fi deeggarsa taasifamurratti mari’achuudhan raggaasiseera.

Akka gabaas FBCtti ,dabalataan waliigaltee Maarakaash, chaartara mirga ummattootaa fi namootaa, gabaasota addaddaarratti mari’atee raggaasiseera.

Seera qabeessummaa Mana Maree Waliigalaa Dhimma Islaamummaarratti wixinee labsii qophaa’erratti mari’achuudhan koree dhaabbii dhimmi isa ilaaluf dabarseera.

Facebook Comments