Mariin Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad lammiilee Itiyoophiyaa Giddu Gala Bahaa jiran waliin mari’atan.

Mariin Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad

Mariin Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad lammiilee Itiyoophiyaa Giddu Gala Bahaa jiran waliin mari’atan.

Gaaffilee hirmaattonni marii kanaas Rakkoo nageenyaa gaanfa Afriikaayyuu furaa jirtu maaliif rakkoo Obboleewwan keessanii Lixaa fi Kibba Oromiyaa furuu dadhabdanii kan jedhus ka’eera.

Masaraa mootummaa keessatti mootota durii maaf faarsuun barbaachise kan jedhus gaaffilee ka’an keessaayi

Namoota dhaabbilee Amantaarraa miidhaa gahaan mootummaan maaf seeratti hin dhiyeessu kan jedhus hirmaattotaan gaaffiin dhiyaateera.

Biyya keessatti jijjiiramni Qeerroo fi Qarreen dhufe kallattii gadhiiseera jedhama kanarratti maaljettu?

Gurmoofne Misooma biyyaa keessatti qooda fudhaachuu barbaannaa mootummaan kanaaf haala akkamii mijeessaa kan jedhus gaafataniiru.

Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad Rakkoo biyya keessaa hiikuu hin dhiifne biyya bittinaa’uu jalaa baraaruu dandeenyee jirra jedhan.

Dr.Abiyyi Ahimad. Biyya keessatti ilaalcha dimookiraasii fiduuf obsaan waa hunda darbaa jirra jedhan.

Masaraan mootummaa akka facebook irra deemu miti,Oromoonni hedduun dhufanii ilaalanii akkasitti hin hubanne jedhanii dhiifama nagaafataniiru jedhan.

Kottaa masaraa mootummaa daawwadhaa jechuun affeeran.

Dhaabbilee amantaarra miidhaa gahuun wal-qabatees akka odeeffamu miti, namoonni rakkoo akkanaa geessisan muraasaa isaan ammoo saaxilamaa deemu jedhan.

Hordoftoonni amantaalee harki caalu garuu nagaa barbaada jedhan.

Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments