Ministeerri Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa Sagantaa sosochi dargaggoota aradarraa deebisu gaggeesse.

OBN Gur.20,2012-Ministeerichi Dhabbata toola-olaa biyya keessaa ‘Ayisalaxinibinyim” jedhamu waliin saganticha kana kan gaggeessan.

Sagantaan sosochi kanaa Mana Barnootaa Piripaatoorii Xiquur Anbassaatti  kan gaggeessan yoo tahu hojiilee agarsisa artii gargaraa fi hubannoo cimsuu dhihaateera.

Akka Dhaabbanni Pireesi Itoophiyaa gabaaseetti,saganticha irratti qaamoolee fi dhaabbilee milkaa’ina  sagantichaaf gumaatanif beekamtiini fi jajjabeesituun kennameera.

Deetaan Ministiraa Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa obbo Geetaahun Abdiisaa, qorichoonni sammuu namaa hadoochan rakkoo hawaasummaa Addunyaafi biyya keenya qoraa jiran, dhaloota rakkoo hawaasummaaf saaxilaa waan jiraniif falasaatiif lammiileen hundinuu tumsu qabu jedhaniru.

Facebook Comments