Namoonni meeshaalee waranaa seeraan alaa daddabarsan qabaman.

meeshaalee waranaa seeraan alaa

Namoonni meeshaalee waranaa seeraan alaa daddabarsan qabaman.

OBN Gurraandhala 6, 2012 – Godina Iluu Abbaa Boor Aanaa Yaayyootti namoonni meeshaalee waranaa seeraan alaa daddabarsan sadi qabaman.

Namoonni kunneen naannoo Gaambeellaarraa gara Finfinneetti imalarra osoo jiranuu sakata’iinsa taasifameen Kilaashii koovii 40 walii too’annoo jala ooluu ajajaan Waajjira Poolisii aanichaa Saajiin olaanaa Kadiir Abbaafooggii ibsaniiru.

Akka ragaan waajjira dhimmoota Kominikeeshinii mootummaa aanichaarraa argame mul’isutti namoonni kunneen too’annoo seeraa jala ooluun qorannoon irratti gaggeeffamaa jira.

Qeeroo,Qaree fi hawaasni godinicha Daddabarsa meeshaalee waranaa karaa seeraan alaa ittisuufi nageenya isaa eggachuuf tumsa qaamoolee nageenya walin taasisa jirus cimse itti fuffuu qabata jedhaniru.

Gabaasni Kan Bafiqaaduu Mokonnini

Facebook Comments