Obbo Gaazaalii Abbaa Simaal ,Pireezedaantii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa tahani akka tajaajilan muudeera.

Obbo Guyyoo Waariyoo ammoo Pireezedaantii itti aanaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaa

Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee 11ffaa waggaa 5ffaa bara hojii Caffee 5ffaa isaatiin Obbo Gaazaalii Abbaa Simaal ,Pireezedaantii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa tahani akka tajaajilan muudeera.

Obbo Guyyoo Waariyoo ammoo Pireezedaantii itti aanaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaa tahuun Caffee Oromiyaatiin muudamuun waada galaniiru.

Kana malees Caffeen Oromiyaa Abbootii seeraa Manneen Murtii Ol’aanaa fi Aanaa 49f muudama kenneera.Ummatas sirnaan tajaajiluuf Caffee Oromiyaa fuulduratti kakuu raawwataniiru.

Facebook Comments