Oromiyaa keessatti Piroojektoonni 154 Kaapitaala Birrii Biiliyoona 26 galmeessan hojitti galuunsaanii himame.

Piroojektoonni 154 Kaapitaala Birrii Biiliyoona 26

Oromiyaa keessatti Piroojektoonni 154 Kaapitaala Birrii Biiliyoona 26 galmeessan hojitti galuunsaanii himame.

Komiishinarri Komiishinii Invastimantii Oromiyaa,Obbo Hayiluu Jaldee akka ibsanitti, ji’oota ja’an dabran pirojektoonni haaraa147 fi 7 kan babal’atan walumatti 154 Birrii Kaappitaala Biiliyoona 26.9 galmeessan gara hojitti galaniiru jedhan.

Pirojektoota kanniin keessaa 143 kan ta’an dureeyyii biyya keessaan,afur dureeyyota biyya alaa,shan diyaaspooraa fi lama ammoo dureeyyii waltumsaan dureeyyii biyya alaa wajjiin hojjeechaa jiru jedhame.

Dureeyyiin biyya kessaa 53 ta’an damee qonnaarratti boba’an keessaa duraan qonnaan bultoota adda duree kan turaniidha jedhame.

Facebook Comments