Oromiyaa Lixaa fi Kibbaatti nageenyi fi tasgabbiin dhawaata foyya’aa dhufusaa Komishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise.

Oromiyaa Lixaa fi Kibbaatti

Oromiyaa Lixaa fi Kibbaatti nageenyi fi tasgabbiin dhawaata foyya’aa dhufusaa Komishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise.

Oromiyaa Lixaa fi Kibbatti rakkooleen nageenyaa turan tarkaanffii qaama nageenyaatiin fudhatameen nageenyii fi tasgabbiin waaraan dhawaata muldhachuu eegalusaa Komishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise.

Koomiishinar Janaraalli Koomiishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaan jijjiirrama muul’ate gufachiisuuf waggaa tokkoon darbetti humnoonni hidhatan rakkoo uumaa turaniiru jedhan.

Humnootiin hidhatanii socho’an abbootii qabeenyaa, hoggansa mootummaa fi caasaa nageenyaa amma ajjeesuutti ga’uudhan, magaalaa fi baadiyyaattis gochoota badii raawwachuudhan, hawaasaf sodaa ta’aniit turan jedhan.

Mootummaan rakkinichi mariidhan akka furamu hojjetaa turus hin milkoofne jedhan koomiishinar janaraalichi.

Sababuma kanarraa kan ka’e tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachuu eegale jedhan.

Wallaggaa Lixaa fi Qeellam Wallaggaa, Kibba Oromiyaa Gujii fi Gujii Lixaatti humnoonni hidhatan rakkoo nagaa uumaa turaniiru jedhu koomiishinar janaraalichi.

Amma tarkaanfin fudhatamuu eegaluu isaatin nageenyi godinaalee kanninitti bu’aa jira jedhame.

 

Facebook Comments