Paartileen  hanga Gurraandhala 30 bara 2012’tti Ulaagaa irraa barbaadamu xummuruu qabu jedhame.

Paartileen  hanga Gurraandhala 30 bara 2012'tti Ulaagaa irraa barbaadamu xummuruu qabu jedhame.

 

 

OBN Gur 19,2012-Paartileen Siyaasaa  hanga Gurraandhala 30 bara 2012’tti Ulaagaa irraa barbaadamu xummuranii galchuu akka qaban Boordiin Filannoo Biyyaalessa waamicha dhiyeesse.

Paartileen haraa galmaa’uu barbaadanis ta’e, Paarileen qindoomina uumuu barbaadan Ulaagaa isaan barbaachisu hanga Gurraandhala 30 bara 2012’tti akka xummuratan waamicha dhiyeesseera.

 

Akka Boordii Filannoo Biyyaalessaatti Gurraandhala 30 booda Sinmannaan iyyaannoo galmee jiraatus,hojimaata jiru yeroo inni fudhatu waliin yoo ilaalamu Filannoo dhufurratti garuu hirmaachuu akka hin dandeenye beeksiseera.

Facebook Comments