Raawwii hojii ijaarsa Yunvarsiitii dhaloota afurii jedhamuun beekaman Finfinneetti qoratamaa jira.

Raawwii hojii ijaarsa Yunvarsiitii dhaloota afurii jedhamuun beekaman Finfinneetti qoratamaa jira.

 

 

OBN Amajjii 29,2012-Ministeerri Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota olaanoo raawwii hojii ijaarsa Yunvarsiitii dhaloota afurii jedhamuun beekaman Finfinneetti qorataa jira.

Waltajjii kanarrarri Pirezedaantonni Yunvarsiitiiwwanii, Dhaabbileen Ijaasaa fi gorsitoonni qooda fudhachaa jiru.

Marii kanaanis sadarkaan ijaarsaa Yunvarsiitii kunneen irra jiran gamaaggamuu, hudhaalee ijarsa kanarratti mudatee fi furmaatasaarratti mari’atamaa jira jedhameera.

Marii kanaan Yunvarsiitiiwwan akkaataa karooraatti warri raawwatan akkuma jiran kanneen harkifatanis jiru.

Fuladuratti qisaasama yeroo fi qabeenyaa ittisuuf hojimaata haaraa hojiirra olchuun barbaachisaa ta’uu himameera.

Hudhaalee ijaarsa Yunvarsiitiiwwanii kanneen irratti mudatan furuun Pirojaktoonni kunneen yeroo jedhameef keessatti xummuramanii tajaajilaaf akka oolan ni hojjetama jedhameera.

Yunvarsiitiwwan dhaloota afurii jedhaman kunneenis:- Yunivarsiitii Raayyaa,Maqadalaa Ambaa, Injibaaraa, Qabriidahaar, Odaa Bultum,Dambi Doolloo,Jiinkaa, Waraabee,Boongaa,Salaalee fi Yunvarsiitii Dabaarqi.Yunivarsiitiin Booranaas keessatti argama.

Madda:- Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota olaanoo.

Facebook Comments