Vaayirasiin Koroonaa gara biyya keenyaa akka hin galleef dhimmamtoonni hunduu of eegannoo gochuu qabu jedhame.

Vaayirasiin Koroonaa gara biyya keenyaa akka hin galleef

Vaayirasiin Koroonaa gara biyya keenyaa akka hin galleef dhimmamtoonni hunduu of eegannoo gochuu qabu jedhame.

Vaayirasiin Koroonaa gara Itophiyaatti akka hin galleef dhimmamtooti fi Mootummaaleen Naanoolee of egannoo barbaachisu gochuu akka qaban Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa beeksiise.

Koreen dhimma dubartootaa,dargaggootaa fi hawaasummaa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa wiirtuu balaa tasaa Institiyutichaa daawwateera.

Akka gabaasa TOI tti vaayirasiin koroonaa biyya keessa akka hin galle tattaaffii godhamee fi haala ittis isaarratti daareektara Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa dr.Eebbaa Abaataatiin ibsi kennameera.

Facebook Comments