Wabii jireenya isaa kan ta’e Ummanni misooma isaa dammaqinaan hojjechuu qaba jedhame.

Ummanni misooma isaa dammaqinaan hojjechuu qaba

Wabii jireenya isaa kan ta’e Ummanni misooma isaa dammaqinaan hojjechuu qaba jedhame.

Dhaabbileen Siyaasa Oromoos mul’ata Ummata Oromoo jalatti hiriiran yoo ta’e, nageenyaa fi misoomaaf hojjechuu akka qaban, Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan taa’aan Dr.Firdisaa Jabeessaan himan.

Dhaabbileen siyaasaa ajandaa walii boocuun wal-cabsuuf socho’uurra tokkummaan Itiyoophiyaa gara nagaa,dimookiraasii fi misoomaatti ceesisuu akka qaban dhaaman.

Dhaabbileen siyaasaa hunduu Filannoo dhufurrattis naamusaan hojii ummataaf hojjechuuf karoorfatan dhiyeeffachuun murtoo Ummataa eeggachuu akka qaban dubbatan.

Wabii jireenya isaa kan ta’e Ummanni misooma isaa dammaqinaan hojjechuu akka qabus dhaamaniiru.

Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments