Yuunaayitid Arab Emereet keessa seeraan ala lammiilee Itiyoophiyaa jiraataniif galmeen hayyama jireenyaa jalqabame.

galmeen hayyama jireenyaa jalqabame.

Yuunaayitid Arab Emereet keessa seeraan ala lammiilee Itiyoophiyaa jiraataniif galmeen hayyama jireenyaa jalqabame.

Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad tibba darbe keessa biyyattii daawwachuun mirgaa fi faayidaalee lammiilee kabachiisuuf qondaaltota biyyattii waliin mari’atanii turan.

Qaama marii kanaa keessaa tokko lammiileen seeraan ala biyyattii keessa jiraatan hayyama jireenyaa akka argatanidha.

Haaluma kanaan galmeen Imbaasii Itiyoophiyaa Yuunaayitid Arab Emereetitti argamuu fi Waajjira Qoonsilaa Jeneraalaa Dubaayitti argamutti jalqabee jira.

Galmeen hanga Bitootessa 13,2012 yookiin A.L.W.A ‘March’ 22, 2020 akka turu beekamee jira.

Maddi Imbaasii Itiyoophiyaa UAE ti.

Facebook Comments