Barattoonni Yunvarsiitii yeroof gara maatiisaaniitti akka galan murtaa’uusaa,Ministeerri Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Olaanoo beeksise.

Barattoonni Yunvarsiitii yeroof gara maatiisaaniitti akka galan murtaa'uusaa,Ministeerri Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Olaanoo beeksise.

 

 

OBN Bit.15,2012-Barattoonni Yunvarsiitii yeroof gara maatiisaaniitti akka galan murtaa’uusaa,Ministeerri Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Olaanoo beeksise.

Tatamsa’ina Vaayirasii koronaa ittisuuf barattoonni Yunvarsiitii yeroo hin beekamneef gara maatiisaaniitti akka galan murtaa’uusaa himameera.

Murtii kanarra kan ga’ame tatamsa’ina Vaayirasichaa akka hin babal’annee fi miidhaa akka hin geessine yaada keessa galchuunii jedhame.

Barattoonni gara maatiisaaniitti wayita deebi’an Yunvarsiitiiwwan geejiba akka mijeessaniis himameera.

Barattoonni Yunvarsiitii keessa turuu filatanis haalli akka mijatuuf himameera.

Facebook Comments