Daandiiwwaan gurguddoo Magaalaa Finfinnee irratti qorichi farraa ilbisaa biifama jira.

OBN Bit.20,2012- Daandiiwwaan gurguddoo Magaalaa Finfinnee irrattii qorichi farraa ilbisaa bifama jira.

Daarektarrii Olaanaa Abbaa Taayitaa Daandiwwaani Magaalaa Finfinnee Injinaar Moogaas Xiibaabuu,daandiwwaan gurguddoo magaalatti kessaatti argaman 13 irraatti har’a ganamarraa eegale qorichi farraa ilbiisaa bifaama jira jedhaniru.

Sabaaba hojii qoricha farraa ilbiisaa biifamuu kanaan daandii kiiloomeetiraa 41 haguuguu kanaaf jechaa daandiiwwaan magaalatti kessatti argaman hanga sa’a 5 tti ni cufamu jeedhaniru.

Kantibaa Itti Aanaan Bulchiinsa Magaalicha Injiinaar Takkaala Uumaa qaamoolee hojii kanarratti hirmaataniif galata dhiyyessaniru.Maddi:-AMN

Facebook Comments