Daandiiwwan magaalaa Adaamaa sochiin uummataa itti baay’atutti qorichi farra ilbiisootaa biifamaa jira.

Daandiiwwan magaalaa Adaamaa

Daandiiwwan magaalaa Adaamaa sochiin uummataa itti baay’atutti qorichi farra ilbiisootaa biifamaa jira.

Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa kemikaala farra ilbiisota xixiqqaa daandiiwwan sochiin hawaasaa itti baay’aturratti biifaa jiraaachuu kan gabaase Waajjira Kominikeeshinii Magaalaa Adaamaati.

Kemikaalonni kunniin lubbu qabeeyyii xixiqqaa dhukkuba dabarsan waan ajjeesuuf iddoowwan vaayirasichaan faalaman kan qulqulleessudhas jedhameera.

Facebook Comments