Dhibeen Shiftoo aanaalee Godina Harargee dhihaa torba keessatti muldhachuun himame.

Dhibeen Shiftoo aanaalee Godina Harargee

Dhibeen Shiftoo aanaalee Godina Harargee dhihaa torba keessatti muldhachuun himame.

Bakka bu’aan Meedikaal Daareektara hospitaala Ciroo Dr. Ayichawu Mogos akka jedhanitti, hospitaala Cirootti mallattoo shiftootiin daa’imman qabaman wall’aansa argatanii galaa jiru.

Barmaatileen mana yaalaa geessuu dhiisuun miidhaa waan qabuuf nama shiftoon dhibame dhaabbilee fayyaa geessuun yaalsisuun bayyee barbaachisaadha jedhan.

Waajjira Fayyaa Godina Harargee dhihaatti dursaan garee hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa, Obbo Abdulhamiid Abduramaan aanaalee 7 godina harargee dhihaatti dhibeen shiftoo muldhate talaallii dursaatiifi wallaansaan tajaajilli kennamaa jira jedhan.

Barmaatilee barameen manatti daa’imman shiftoon qabaman hambisurraa dursanii talaalchisuu fi yoo dhibaman wallaanuurratti hawaasni xiyyeeffatee tumsa gochaa jiru itti fufuu qabas jedhan.

Mohaammad Usmaantu gabaase.

Facebook Comments