Gaggeessitoonni Paartii Badhaadhinaa Damee Tigiraay tamsa’ina vaayirasichaa ittisuuf mindaasaanii gumaachan

Gaggeessitootni Paartii Badhaadhinaa Damee Tigraay ittisa tamsa’ina vaayirasii koroonaaf miindaasaanii ji’a tokkoo gumaachan.

Qaamoleen adda addaa naannawa garagaraa jiran weerara Ittisa vaayirasichaaf deeggarsasaanii itti fufaniiru.

Haaluma kanaan gaggeessitoonni Paartii Badhaadhinaa Damee Tigraayis walgahii gaggeessaniin ittisa tamsa’ina vaayirasii koroonaaf miindaasaanii ji’a tokkoo gumaachuusaanii beeksisaniiru.

Paartiin Badhaadhinaa sagantaa galii walitti qabuu dhiyeenya kana gaggeesse keessaa Birrii miiliyoona 100 ittisa vaayirasichaaf akka oolu taasiseera.

Maallaqichi lammiilee biyyattii vaayirasicha ittisuuf meeshaalee qulqullinaa bitachuu hindandeenyeef kan ooluudha jechuun DhPI gabaaseera.

Facebook Comments