Godinaalee Lixa Oromiyaa muraasa keessatti tajaajilli telekoomii addaan citee ture, guyyaa har’aa irraa eegalee hojiitti deebi’uu isaa Pireezedaantiin Mootummaan Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa himan.

tajaajilli telekoomii addaan citee ture, guyyaa har'aa irraa eegalee hojiitti deebi'uu

Godinaalee Lixa Oromiyaa muraasa keessatti tajaajilli telekoomii addaan citee ture, guyyaa har’aa irraa eegalee hojiitti deebi’uu isaa Pireezedaantiin Mootummaan Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa himan.

Pirezidaantiin bulchiinsa Mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ibsa miidiyaaleef kennaniin tajaajilli telekoomii guyyaa har’aa irraa eegalee hojii idileetti akka deebi’uuf hojiin Mootummaa Naannoofi Federaalaatti hojjetamaa ture xumuramee, tajaajila idilee akka kennu murtaa’uusaa eeraniiru.

Facebook Comments