Hanga ammaatti lakkoofsi namoota Itiyoophiyaatti dhibee Vaayirasii koroonaan qabamanii 11 gahuu Ministirri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru

Namoota haaraa qabamuun isaanii mirkanaa’e kana waliin namoonni Itoophiyaa keessatti qabamuun isaanii mirkanaa’e 11 gaheera.

Akka ibsi Ministeera Fayyaafi Inistitityuutiin Fayyaa Hawaasaa waliin ta’een baasetti namoota lamaan qabaman keessaa tokko lammii Itoophiyaa umuriin waggaa 28 ta’e yoo ta’u; biyyoota COVID-19 miidhamantti imalanii Bitootessa 14, 2020 Beeljiyeemirraa gara Itoophiyaa kan dhufeedha.

Namni lammaffaanis lammii Itoophiyaa umuriin isaa waggaa 34 ta’e Bitootessa 19, 2020 Dubaayirraa osoo seenaa jiruu Buufata Xiyyaaraa Idil-addunyaa Booleetti qoratamuun akka qabu mirkanaa’e.

Yeroo ammaa kana garuu namoonni lamaanuu haalli fayyaa isaanii sadarkaa gaarii irra akka jirus ibsichi akeekeera.

Itoophiyaa haaluma qaama ittisa koroonaavaayirasiitiin wal qabateen halkan harraa irraa kaasee imaltoota gara biyyaa galan hunda guyyoota 14’f lafa qofaa itti turan akka geessitu beeksifte.

Haaluma murtee mootummaan biyyattii Jimaata galgala ifa taasiseetti, imaltoonni gara biyyattii galan kamiyyuu guyyoota 14’f qofaatti fo’amuun akka turan taasifamu.

Haaluma kanaanis namoonni har’arraa kaasee gara Itoophiyaa galan hundinuu hoteelota tajaajila kanaaf qophaa’ee keessatti akka turan Ministirri Fayyaa biyyattii kaleessa beeksiiseera.

Haaluma kanaanis alkan Dilbataatii kaasee imaltoonni hunduu hoteela Iskaayi Laayitiifi Giiyoon keessa guyyoota 14’f baasii isaaniin akka tursifaman himame.

Akka gabaasa BBCtti gama biraatiin ammoo dippilomaatoonni imbaasiiwwan biyya saanii Finfinneetti argaman keessatti guyyoota 14’f akka turan taasifamu jedhame.

Imaltoonni balaliinsa itti aanu eegatan ammoo hanga yeron balaliinsa isaanii qaqabuutti hoteela Iskaayi Laayiiti Itoophiyaa keessa tursifamuun wayita yeroon balaliinsa isaanii gahuutti akka imalan taasifamu jedhameera.

Facebook Comments