Har’a ganama Koree Ministrootaa ‘COVID-19’ ittisuuf hundaa’e waliin marii intarneetiidhaan gooneen raawwii hojii gamaaggamneerra jedhan Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad

Koree Ministrootaa 'COVID-19' ittisuuf hundaa'e

Har’a ganama Koree Ministrootaa ‘COVID-19’ ittisuuf hundaa’e waliin marii intarneetiidhaan gooneen raawwii hojii gamaaggamneerra jedhan Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad.

Korichi gabaasa dhiyeesseen haalli rakkisaa guddaan gargar fageenya qaamaa hojiirra oolchuu dadhabuudha.

Torbeen lamaafi sadan dhufan miidhaa hamaa dhukkubichi geessisuu danda’u yeroo itti mul’atudhas jedhan.

Kanaafuu lafa gabaafi tajaajila geejjibaatti namni hunduu qaamaan gargar akka fagaatu gaafatameera.

Mootummaan kun hojiirra ooluu isaa dirqama karaa seera kabachiiftota ni hordofa. Namni hundi dhuunfaadhaan nageenya isaatiif ittigaafatamummaa qabas jedhan dhaamsa fuula feesbuukii isaaniratti dr. Abiyyi barreessaniin.

Facebook Comments