Komishiniin Ispoortii Federaalaa ijaarsa Isataadiyeemii biyyaalessaa marsaa 2ffaa akka hojjatuuf dhaabbata Ijaarsaa Chaayina Isteetis Injiineriingin waliin waliigaltee mallatteesse.

Komishiniin Ispoortii Federaalaa ijaarsa Isataadiyeemii biyyaalessaa marsaa 2ffaa akka hojjatuuf dhaabbata Ijaarsaa Chaayina Isteetis Injiineriingin waliin waliigaltee mallatteesse.

 

 

 

OBN Bit.15,2012-Komishiniin Ispoortii Federaalaa ijaarsa Isataadiyeemii biyyaalessaa marsaa 2ffaa akka hojjatuuf dhaabbata Ijaarsaa Chaayina Isteetis Injiineriingin waliin waliigaltee mallatteesse.

Sirna kanarratti komishnarri komiishinii Ispoortii Federaalaa Obbo Eeliyaas Shakur, Itti Aanaa Komishinaraa Komishinii Ispoortii Federaalaa,Obbo Duubee Jiloo dabalatee, Hoggantoonni dhaabbata Ijaarsaa Chaayinaa Isteetis Injiinariing fi keessummoonni biroos argamaniiru.

Bara 2008 irraa eegaluun dhaabbatuma ijaarsaa Chaayina Isteetis Ijiineriingiin ijaarsi isaa kan eegale Istaadiyeemii Biyyaalessaa Finfinnee Booletti ijaarramaa jiru Birrii Biiliyeenni 2.47 ol itti bahuun ijaarsi marsaa jalqabaa xumuramuun isaa ni yaadatama.

Ijaarsi marsaa jalqabaa hanqina sharafa alaa, daangaa kabachiisuu dhabuu fi dhimmoota biroon ijaarsisaa yeroo qabameefitti osoo hin xumuramin hafee ture.

Ijaarsa marsaa 2ffaa kanaaf xumuruuf Birrii Biiliyoona shanii ol ni barbaachisa jedhame.

Ijaaarsi marsaa 2ffaa kun baaxii uffisuu, teessowwan galchuu, Tiraakii fi marga uffisuu, Isaadiyeemota xixxiqoo fi iddoo shaakallii, iddoo dhaabbii konkolaataa faa of keessatti hamata.

Ijaarsi kun guyyoota 900 keessatti xumuruuf karoorri qabameera.

Yoo danda’ame yeroo ijaarsicha sagnataa qabameefi asitti xumuruuf ni hojjenna kan jedhan, Komishinarri Kmishinii Isportii Federaalaa Obbo Eeliyaas Shakur. Ijaarsa kana xumuruuf akka walii galaatti Birrii Biiliyoona 8’tubarbaachisa.

Facebook Comments