kooleejjiin Poolisii Oromiyaa miseensootaa Poolisii marsaa 30ffaaf leenjiisaa ture har’a eebbisiseera.

kooleejjiin Poolisii Oromiyaa miseensootaa Poolisii marsaa 30ffaaf

kooleejjiin Poolisii Oromiyaa miseensootaa Poolisii marsaa 30ffaaf leenjiisaa ture har’a eebbisiseera.

Poolisoonnii har’a eebbifaman kunniin ji’a ja’aa ooliif Buufata Leenjii Poolisii Oromiyaa,Bulbulaatti gahumsa guutuun leenji’aa turan.

Sirna Eebbaa kanarratti Pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangaa’oonnii MNO gara biroo akkasumas keessummoonni adda addaa argamaniiru.

Nageenyaa ummataaf wabii tahuuf ummatni jiruu fi jireenya isaa karaa tasgabbii taheen akka gaggeefatuuf caasaleen nageenyaa Oromiyaa gaheen caalatti bahuu akka qaban pireezedaantiin mootummaa naannoo oromiyaa obboo Shimallis Abdiisa imaana jedhan.

Obbo Shimallis kana kan jedhan har’a humna adda Oromiyaa kolleejiin komishiniiinii poolisii Oromiyaa wiirtuu leenjii poolisoota Bulbulaatti leenjisaa ture wayita eebbisiisanidha.

Humnootni addaa Oromiyaa baatii ja’aaf naamusa poolisii, saayinsi poolisii fi waraanaa, itti fayyadamaa meeshaa waraanaa ammaayaa dhuunfaaf garee leenji’uunii xumuruun guyyaa har’a eebbiffaman.

Eebbifamtootni seeraa fi heera biyyattiif bitamuun loogii kamirraayyu bilisa ta’uun olaantumma seeraa kabachuurratti ga’eesan akka ba’ataan pireezidaanti Shimallis dhaamaniiru.

Daayreektarri kolleejii poolisii Oromiyaa komaandar Geetaachoo Ittaanaa gama isaanitiin humnaa fi gahumsa poolisoota naannicha gabbisuuf leenjiin saayinsii ammayyaan utubame kennamaaf ture jedhan Leenjitootni har’a eebbifamanis gahumsaan warreen leenjicha xumuraniidha jedhaniiru.

Tolosaa Midhagsaatu gabaase.

Facebook Comments