Lakkoofsi namoota COVID19′ qabamanii 720,000, kan du’an ammoo 34,000 gahuun himame.

Addunyaarrattui lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 722,000 ol tahe.

Lakkoofsi namoota COVID19′ qabamanii 720,000, kan du’an ammoo 34,000 gahuun himame.

Addunyaarrattui lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 722,000 ol yoo ta’u, yoo xiqqaate namootni 151,901 bayyanatanii jiru.

Biyyoonni namoota qabaman hedduu qaban 10:

Ameerikaa 142,106 (4,767 kan bayyanatan)

Itali 97,689 (13,030 kan bayyanatan)

Chaayinaa 82,122 (75,583 kan bayyanatan)

Ispeen 80,110 (14,709 kan bayyanatan)

Jarmanii 62,095 (9,211 kan bayyanatan)

Firaans 40,723 (7,226 kan bayyanatan)

Iraan 38,309 (12,391 kan bayyanatan)

UK 19,784 (151 kan bayyanatan)

Siwiizarlaand 14,829 (1,595 kan bayyanatan)

Neezarlaandis 10,930 (253 kan bayyanatan)

Biyyoonni lakkoofsa namoota du’anii hedduu qaban 10:

Italii 10,779

Ispeen 6,803

Chaayinaa 3,308

Iraan 2,640

Firaans 2,611

Ameerikaa 2,493

UK 1,231

Neezarlaandis 772

Jarmanii 541

Beeljiya, 431

Lakkoofsi kunneen hundi akka ragaa Yuunivarsiitii Joons Hoopkins irraa argame.

 

Facebook Comments