Namoonni 150 mana dhiphaa keessatti ugguramanii shiishaa xuuxaa turan to’annoo jala oolfaman

Namoonni lakkoofsan 150 ta’an mana gandaa dhiphoo tokko keessaatti ugguramani yemmuu shiishaa xuuxaan to’annoo jala oolfamuu isaanii Qajeelchi Poolisii Kutaa Magaalaa Addis Katamaa beeksise.

Tatamsa’ina vaayrasii koroonaa ittisuuf hojiin hubannaa uumuu hojjetamaa osoo jiruu dhibaa’ummaan akkanaa balaa hamaa fiduu akka malu Hoogganaan Qajeelcha Poolisii Kutaa Magaalaa Addis Katamaa Koomandaar Kaabbadaa Asfaawu ibsaniiru.

Shakkamtoonni Kutaa Bulchiinsa Addis Katamaa, Ganda 01 Naannoo Gommaa Taraatti kan qabaman.

Dhimmoota walfakkaatoo ittisuuf hawaasni eeruu kennu akka qabus Koomandaar Kaabbadaan gaafataniru.

Addis Miidiyaa Neetwoorkitu gabaase.

Facebook Comments