Piriimiyeer Liigiin Itoophiyaa sababa tatamsa’ina vaayirasii koranaatiin guyyaa hin murtoofneef ammas dheerateera.

Piriimiyeer Liigiin Itoophiyaa sababa tatamsa’ina vaayirasii koranaatiin guyyaa hin murtoofneef ammas dheerateera.

 

 

OBN Bit.15,2012-Piriimiyeer Liigiin Itoophiyaa sababa tatamsa’ina vaayirasii koranaatiin guyyaa hin murtoofneef ammas dheerateera.

Sababa vaayirasii koronaan dhiheenya addaan citee kan ture Piriimiyeer liigiin Itoophiyaa babal’achaa dhufuu vaayirasaichaan ammas Liigichi guyyoota hin murtoofneef dheerateera.

Torbee 17ffaan Liigichaa erga taphatameen booda sababa vaayirasi kooronaan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Doktar Abiy Ahmed sochiin ispoortii kamuu torbeewwan lamaaf akka adda citu murteessuun isaa ni yadatama.

Kaleessa Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa fi kaampaniin Liigichaa ibsa miidiyaaleef kennaniin taphoonni Liigichaa yeroo hin murtoofneef akka dheerate ifoomse.

Murteen kun Piriimiyeer Liigii Itoophiyaa qofa osoo hin taane liigota sadarkaan jiran hundaa kan ilaallatuudha.

Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa Liigichi torbee lamaaf erga addan cite booda, taphoonni torbee 18ffaa akka eegalu ibsuu isaatiin kilaboonni muraasni shaakala eegalani turan.

Ta’us kilaboonni shaakala eegalanii turan shaakala isaaanii akka dhaaban Fedeereshinin kubbaa miilaa Itoophiyaa dabaluun beeksise.

Facebook Comments