Qorannowwan eegalaman iratti hojiiwwan hafan waan jiraniif, hawaasni vaayirasii koronaa ittisuuf ofeegannoo godhu dagannaa tokko malee cimsuu akka qabu Waajjirri Ministiira Muummee ibse.

hawaasni vaayirasii koronaa ittisuuf ofeegannoo godhu dagannaa tokko malee cimsuu akka qabu Waajjirri Ministiira Muummee ibse

Qorannowwan eegalaman iratti hojiiwwan hafan waan jiraniif, hawaasni vaayirasii koronaa ittisuuf ofeegannoo godhu dagannaa tokko malee cimsuu akka qabu Waajjirri Ministiira Muummee ibse.

Hogganaan pirees sakretaariyaatii Waaajjira Ministiira Muummee,obbo Nigusuu Xilaahuun ibsa kennaniin hojiiwwan qorannoo eegalaman kan abdii qaban tahanis, hojiwwan hafan qabu jedhan.

Namoota biyya alaarraa dhufan kophaatti adda baasani tursuufis dhaabbileen qophaa’uu himan.

Dhaabbileen amantaa,hospitaalonni,namoonni dhunfaa fi dhaabbileen gara biroo ittisa koovid-19f qophiidha jedhan.

Dhaabbileen kunniin qophiin gochaa jiranis koreedhaan xinxalamaa jiraachuu himan.

Hanga ammaatti namoota dhunfaa fi dhaabbilee adda addaarraa birriin miliyoona 47 walitti qabameeras jedhan.

Deeggarsa kennamu wiirtuu tokkotti gochuu fi qindeessuuf koreen galii dabalataa birrii fi bifa adda addaatiin walitti qabu Galma Barkumeetti iddoo qopheefachusaas ibsaniiru obbo Nigusuun.

Facebook Comments