Vaayirasiin Kornaatiin Xaaliyaaniin guyyaa tokichatti lammiilee 900 ol dhabde

Vaayirasiin Kornaatiin Xaaliyaaniin guyyaa tokichatti lammiilee 900 ol dhabde.

Vaayirasiin Kornaatiin Xaaliyaaniin guyyaa tokichatti lammiilee 900 ol dhabde.

Magaalaa Lombaardii keessatti duutii garmalee dabale Xaaliyaaniitti guyyaa kaleessaa qofa namoonni 919 koronaavaayirasiin lubbusaanii dhabuun kunis erga dhukkubichi eegalee kaasee baayyin du’aa isa olaanaadha jedhameera.

Biyyattii keessatti walumaagalatti namoonni 9,134 dhukkubuma haaraa kanaan lubbusaanii dhabaniiru.

Jalaqabarrattis dureen Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr Teedroos Adhaanoom Gabrayesuus ”hanqinni meeshaalee ittisaa cimaan addunyaa” ‘rakkoo baayyee afriiffachiisaa’ ittisa vaayirasichaa keessatti jiraachuuf taasifamuuf danqe jedheera.

Xaaliyaaniin ammoo biyya addunyoota awurooppaa keessa garmalee miidhamteedha. Wanti hundi cufamuun namoonni mana keessa akka turaniif itti himameera.

“Ummata keenya balaa hamaa dhufuu malurraa baraaruuf tattaafachaa jirra”
Guyyaa Jimaataas tarii dhorkaan mana turaa kuna hanga Ebla 3’tti akka dheerefammu malu akeekachiisaniiru.

Bulchiinsa kaabaa Loombaardiitti taatee cimaa addunyaa kanaatu mudate. Baayyinni namoota vaayirasii COVID-19n du’anif garmalee dabale.

Guyyaa Kamisaa haallichi kan gadi bu’e fakkaatee abdiin mullatulleen, Jimaata deebiisee ka’un namoota heddu galaafete.

Addunyaa gutuuttis namoonna 5,959 tu haaraa vaayirasichaan qabame. Kun mataansaa kan guyyaa Kamisaarraa xiqqoo dabaleera.

Biyyattii keessattis walumaagalatti namoota 85,500 ta’utuu vaayirasichaan qabamuunsaa mirkanaa’ee.

Haala kanaan walqabatees tarii dhimmichi naannoo Kibba biyyatti bakka iyyeeyyiin jiraataniitti caallaa babalchu malaa laata sodaan jedhu cimeera.

Guyyaa Kamisaas Pirezidaantiin naanno Kaampaaniyaa naannoo Neeples, Vincenzo De Luca, motummaan jiddugalaa afarsituuwwan (ventilators)fi meeshaalee lubbu barbaaruuf olan kan biraa waadaa nuuf gale hanga ammaatti hinergine jedhee ture.

“Ammaan tanatti taatee sukkanesaan Lombaardii keessatti umamee Kibbattis ta’uuf jira,” jedheera.

Guyyaadhuma walfakkaataa ammoo Ministirri Mummee Giuseppe Conte akka jedhaniitti, biyyoon awuroppaa hundi haala hamaan rukutamu danda’u. Akkasumas meshaalee doolaara biliyoona 27 ta’u waadaa galaniiru biyyattiif.

BBC dha Maddi keenya.

Facebook Comments