Waldichi tatamsa’ina vaayirasichaa to’achuuf Birrii miiliyoona 20 kenne

Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa tatamsa’inavaayirasii koroonaa ittisuuf Birrii miiliyoona 20 ramade.

Waldichi weeraricha ittisuuf Fannoo Diimaa Idil Addunyaa, Federeeshinii Addeessa Diimaafi waldaalee obbolaa waliin hojjechaa jiraachuu beeksiseera.

Haguuggii fuulaafi funyaanii kuma shan, waantoota sarjikaalii kuma jaha, meeshaalee kenna yaalaa 1500, pilaastika ittisa fuulaa 1000fi gaawanoota adda baasii kuma shan bituuf karoorsuu ibseera.

Ambulaansonni 500 ol meeshaalee wal’aansaa hunda guuttatanii deeggarsa laachuuf qophaa’adhas jedhameera.

Dameewwan naannoleefi federaalaa, dhaabbilee tola ooltotaa, Inistiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa, Ministeera Fayyaa, Biirolee Fayyaa naannolee waliin hojjetamaa jiras jedhameera.

Qooda fudhattoota kuma afur ol ta’aniif leenjiin hubannaa uumuu laatameera.

Dhaabbata Pireesii Itoophiyaatu gabaase.

Facebook Comments