Yeroo ammaatti vaayirasii koroonaa ittisuuf falli tokkichi jiru murteewwan Mootummaa fi Ministeera Fayyaatiin dabraa jiranii fi gorsa ogeeyyii fayyaa hojirraa oolchuudha jedhe Ministeerri Fayyaa.

Yeroo ammaatti vaayirasii koroonaa ittisuuf falli tokkichi jiru murteewwan Mootummaa fi Ministeera Fayyaatiin dabraa jiranii fi gorsa ogeeyyii fayyaa hojirraa oolchuudha

Yeroo ammaatti vaayirasii koroonaa ittisuuf falli tokkichi jiru murteewwan Mootummaa fi Ministeera Fayyaatiin dabraa jiranii fi gorsa ogeeyyii fayyaa hojirraa oolchuudha jedhe Ministeerri Fayyaa.

Yaala aadaa fi qorannoo saayinsaawaa walitti qindeessudhaan qoricha koroonaa vaayirasii biqiltotarraaargachuuf tattaaffiin godhamaa jiru reefuu yaaliirraa kan jiru tahu hawaasni hubachuudhaan of eeggannoo gochuu eegalee cimsee itti fufuu akka qabu, Ministirri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa hubachisaniiru.

Kana malees yeroo ammaatti vaayirasii koroonaa ittisuuf falli tokkichi jiru murteewwan Mootummaa fi Ministeera Fayyaatiin dabraa jiranii fi gorsa ogeeyyii fayyaa hojirraa oolchuudhas jedhan Dr.Liyaan.

Facebook Comments