Tarkiin, Itoophiyaaf weerara vaayirasi koronaa ittisuuf meeshaalee garagaraa qulqulliina eggachuuf tajaajilan deeggarsaan gumaachite.

OBN Ebla 20, 2012- Tarkiin, Itoophiyaaf weerara vaayirasi koronaa ittisuuf meeshaalee garagaraa qulqulliina eggachuuf tajaajilan deeggarsaan gumaachite.

Meeshaalee qulqulliinaa eggachuuf tajaajilan kunneen Kiloogiraama kuma 1 fi 700 kan tahan tti deeggarsa kan taasifte.

Deeggarsichas Itoophiyaatti Ambaasaddarrii Tarkii Yaapirraki Alpi Ministira Dubartootaa, Daa’immaani fi Dargaggootaa  adde Fiilsaan Abdullahif kennaniru.

Ambaasaddari Alpiis, Tarkiin yeroo rakkisaa kanattii Itiiyoophiyaa cinaa akka dhabbaattuufi gara fuldurattiis gargaarsichaa kan itti fuftu ta’u himaniru.

Aadde Fiilsaan Abdullahis, deeggarsa biyyattin taasifteef galateeffataniru.Maddi:-TOI

Facebook Comments