Dhibee Vaayirasii koroonaa sadarkaa naannoo oromiyaatti ittisuuf, naannichatti hojii tola ooltummaatiin deeggarsi maallaqaa birrii Miliyoona 46 ol, deeggarsi meeshaa birrii Miliyoona 38 olitti tilmaamu walitti qabamuu koreen Tajaajila Lammummaa beeksise.

deeggarsi maallaqaa birrii Miliyoona 46 ol, deeggarsi meeshaa birrii Miliyoona 38 olitti tilmaamu walitti qabamuu

Dhibee Vaayirasii koroonaa sadarkaa naannoo oromiyaatti ittisuuf, naannichatti hojii tola ooltummaatiin deeggarsi maallaqaa birrii Miliyoona 46 ol, deeggarsi meeshaa birrii Miliyoona 38 olitti tilmaamu walitti qabamuu koreen Tajaajila Lammummaa beeksise.

Hojii tola ooltummaa kanarratti qaamoleen hawaasaa Miliyoona 6 olitti tilmaamaman kan itti hirmaatan yoo ta’u beekumsa, humnaa fi oggummaadhaan tajaajilli kennamaa jiru jajjabeessaadhaa jedhame.

Iddoowwan adda addaa magaaloota Oromiyaatti Abbootiin qabeenya lammiilee mana kiraa keessa jiraataniif sochiin hojii waan hin jirreef bilisaan mana kirreeffatanitti akka fayyadan tumsi taasifamaafii jiras jedhameera.

Gargaarsi karaa adda addaa taasifamaa jiru cimee kan itti fufe yoo ta’u, Bulchiinsi Magaalaa Finfinneetiin meeshaalee of eeggannaa fayyaa birrii Miliyoona 15 tti tilmaamu deeggarsi taasifameera. Lammiilee yeroo rakkoo kanatti diinagdeefi beekumsaan of tajaajiluu hin dandeenye bira dhaabbachuun barbaachisaa akka ta’es waamichi dhiyaateera.

Asfaawu Lammaatu gabaase.

Facebook Comments