Dhiibbaa Vaayirasiin Koronaa geessisuun hanqina oomishaa akka hin mudanneef Oromiyaatti hojiin qonnaa xiyyeefannoo olaanaadhaan hojeetamaa jira jedhame.

hanqina oomishaa akka hin mudanneef Oromiyaatti hojiin qonnaa xiyyeefannoo olaanaadhaan hojeetamaa jira jedhame.

Dhiibbaa Vaayirasiin Koronaa geessisuun hanqina oomishaa akka hin mudanneef Oromiyaatti hojiin qonnaa xiyyeefannoo olaanaadhaan hojeetamaa jira jedhame.

Hogganaan Biiroo Qonnaa fi Misooma Qabeenyaa, Obbo Dhaabaa Dabalee akka dubbatanitti, qaamni oomishu vaayirasii koronaatiin yoo miidhame miidhaan inni geessisu hanga oomisha hirdhisuutti waan deemuuf,miidhaa kana salphisuudhaaf Oromiyaa keessatti hojiin qonnaa durfame baldhinaan hojjetamaa jira.

Oromiyaa keessatti lafti qonnaaf ooluu dandahu hunduu akka oomishaaf oolu hojiin hodoffii cimee itti fufeera.

Lafa qonnaa jirurratti sanyii filatamaa,xaa’oo, qoricha aramaa fi haala qonnaa ammayyaarratti xiyyeefannoon kenname hojeetamuudhaan oomisha gahaa argachuuf tattaaffiin godhamaa jira jedhan.

Xaa’oon kuntaalli miiliyoona 4 qophaa’us himaniiru.

Kana keessaa Yuuniyeenota waldaalee hojii Gamtaa Qonnaan Bultootaa biraa kuntaalli miliyoona 2.7 kan gahe yoo tahu,xaa’oon kuntaala kuma 500 harka qonnaan bultootaa gaheera jedhame.

Facebook Comments