Faawundeeshiniin Jaakmaa meeshaalee vaayirasii koroonaa ittisuuf oolan gara Afrikaatti erguun walharkaa fudhiinsi taasifamuun ibsame

Miseensi garee hundeessaa Alibaabaa Faawundeeshiniin Jaakmaa meeshalee ittisa vaayirasii koroonaaf oolan marsaa 3ffaan erge guyyaa har’aa Dhaabbata Gamtaa Afrikaa fi mootummaa Itiyoophiyaatti dabarsee kenneera.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee yaalaa vaayirasi koroonaa ittisuuf oolan yoo ta’u; isaan keessaa kanneen akka golga fuulaa, meeshaalee qorannoo, meeshaalee yaalaa ittiin eegataniifi kanneen biroo faadha.

Deeggarsichi meeshaalee miiliyoona 1.5 kan qabate yoo ta’u biyyoota Afrikaaf kan qoqqodamu ta’as jedhameera.

Ministirri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa deeggarsichi vaayirasi koroonaa ittisuuf gahee olaanaa qaba jedhaniiru.

Ministirri Dhimma Alaa obbo Gadduu Andaargaachoo gama isaaniin Chaayinaafi Faawundeeshiniin Jaakmaa vaayirasii koroonaa ittisuuf deeggarsa Afrikaaf taasisan hojii ittisa vaayirasichaaf gahee olaanaa akka qabu himan.

Facebook Comments