‘’Hojiileen Ittisa vaayiraasi kanarratti qophaa’uummaa biyyattin qabduu cimsuuf hojjatamaa jira’-Dr. Liyaa

OBN Bit. 25, 2012- Meeshaalee yaalii ittisa vaayiirasii koroonaaf oolu marsaa lammaffaa guyyaa har’a naannooleef raabsuun eegalamu Ministirri Fayyaa Dr. Liyaa Taddasaa himan.

‘’Hojiileen Ittisa vaayiraasi kanarratti qophaa’uummaa biyyattin qabduu cimsuuf hojjatamaa jira’’ jedhaniru.

Dr. Liyaan  ittisa vaayiirasii Koroonaa irraatti qophii hiruu cimsuuf hojiin meeshaalee dhiheessii barbaachiisuu tahan guuttachuu hojjatamaa jiraachuu TOItti himaniru.

Gama kanaan meeshaaleen dhiheessii yaalaaf barbaachiinsa marsaan duraa naannoolee raabsamuufi marsaan 2ffaa isaas gama Eejjansii Dhiheessi Qoorichaa Itoophiyaatiin raamsaan dhiheessi eegaluusaa himaniru.

Haanqiina dhiheessi akka biyyaatti muudate furuuf dhiheessiwwan barbaachiisoo tahan guutuuf hojjatamaa jiras jedhaniru.

Akka biyyaatti dhibee vaayiraasi Koronaa ittisuuf qophaa’uummaa  jiruu cimsuuf  oggeessoota qacaruun hirmaachisuu fi akkasumas oggeeyyoota Finfinnee fi naannoolee irra jiranif leenjiin kennamaa akka jiru Dr. Liyaan beeksisaniru.

Keessattu, ogeeyyoota fayyaaf meeshaalee fi dhiheessiwwan yaalaa barbaachiisan guutuunf hojjatamaa akka jiruus Ministirri Fayyaa Dr. Liyaan himaniru.

Dhibee vaayirasii Koronaa ittisuuf qaamoolee gargaraa deeggarsa isaan taasisaa jiran galateeffachuun, deeggarsi kunis cimee itti fufuu akka qabu Dr. Liyaan waamicha dhiheessaniru.

 

Facebook Comments