Keeniyaatti namoonni bakka adda of baasanii turuu keessaa miliqan.

 Keeniyaatti namoonni bakka adda of baasanii

Keeniyaatti namoonni bakka adda of baasanii turuu keessaa miliqan.

Keeniyaatti namoonni magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii keessatti bakka dirqama itti adda of baasuun turuu qaban keessaa miliquuf yaalaa turan to’atamuu Pirezedaant Uhuuruu Keeniyaataa dubbatan.

Dubbi himaan pirezedaantichaa akka ibsanitti viidiyoon namoota osoo miliquuf yaalanii agarsiisu waraabamee toora interneetaarratti qoqoodameera.

Viidiyoo sanarraas akka arguun danda’amettis namoonni yeroo dallaa irra utaalanii miliquuf yaalaan muldhateera.

Pirezedaant Uhuruu Keeniyaataa eenyummaan namoota miliqanii hundi waan beekamuuf gara wiirtuu itti adda of baasanii tursiifamanii sanatti dirqamaan ni deebiyu jedhan.

TVn Sitiizin jedhamu Keeniyaatti beekamaa ta’e akka gabaasetti namoonni kunneen wayita roobni roobu eegdonni dheessanitti ture kan milqan akka gabaasa BBCtti.

Facebook Comments