Lammiilee Naannoo Sumaalee irraa buqqaafamanii Magaalaa Dukam jiraachaa jiraniif deeggarsi godhame.

Lammiilee Naannoo Sumaalee irraa buqqaafamanii

Lammiilee Naannoo Sumaalee irraa buqqaafamanii Magaalaa Dukam jiraachaa jiraniif deeggarsi godhame.

Biiroon Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa tatamsa’ina vaayirasii koronaa ittisuuf hojii tola ooltummaafi tajaajila lammummaa hojjachaa jira.

Haaluma kanaan lammiilee naannoo Sumaalee irraa buqqaafamuun Magaalaa Dukam jiraachaa jiraniif meeshaalee qulqullinaa birrii kuma 200tti tilmaamamu gargaarsaan kenneera.

Magaalattii giddu gala invastimantii waan taateefis to’annoo dhukkubichaatiif hordoffii cimaan godhamaa akka jirus himameera.

Leensaa Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments