Mariin mata duree “COVID-19 filannoo dheeressuu fi filannoowwan seeraa” jedhuun gaggeeffamaa jira

Mariin mata duree “COVID-19 filannoo dheeressuu fi filannoowwan seeraa” jedhuun gaggeeffamaa jira.

Sababa COVID-19n filannoo fulduraa gaggeessun rakkisaa ta’uun mootummaan filannoowwan furmaata 4 dhiyeesse.

Mariin mata duree “COVID-19 filannoo dheeressuu fi filannoowwan seeraa” jedhuun bakka Ministirri Muummee Dooktar Abiyyi Ahimad argamanitti paarilee morkattoota waliin gaggeeffamaa jira.

Itiyoophiyaan bu’uura seera mootummaan hanga xumura Hagayya 2012tti filannoo gaggeessuuf dirqama kan qabdu yoo ta’ellee, weerarri COVID-19 sadarkaa filannoo adeemsiisu hin dandeenyerra ga’uun seeraa fi dhugaa wal simsiisuun adeemuun barbaachisaa ta’uu eerameera.

Itti Aanaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa Dooktar Geediyoon Ximootiyoos rakkinichi bifa sirna seera mootummaa otuu hin faalleessiin furuuf filannoowwan furmaata 4 lafa taa’aniiru jedhan.

1.Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa bittinsuu

2.Labsii yeroo muddamaa labsuu

3.Seera mootummaa fooyyessuu

4. Turjumaana seera mootummaa gaafachuu fa’i

Facebook Comments