Somanni Ramadaanaa kan bara 1441ffaa boru eegala.

Somanni Ramadaanaa

Somanni Ramadaanaa kan bara 1441ffaa boru eegala.

Somanni Ramadaanaa kan bara 1441ffaa boru Ebla 16 bara 2012 kan eegalu tahu Manni Murtii Waliigalaa Shariyaa Federaalaa beeksiseera.

Manni Murtii Waliigalaa Shariyaa Federaalaa hordoftoota amantaa Islaamaa hundaaf Ji’i Ramadaana kan ittiin wal tumsinuu fi kan barakaa akka tahu hawweera.

Ummanni hunduu Vaayirasii Koronaa ittisuu fi to’achuuf ogeeyyii fayyaarraa ergawwaan dabran akka hordofanii fi hojirra oolchan Manni Murtii Waliigalaa Shariyaa Federaalaa yaamicha dhiyeesseera.

Facebook Comments