Dhaabbannii ykn namni meeshaa waaranaa qabu kamiyyuu dirqama galmeessisuu akka qabu-Aadde Adaanach Habeebee

OBN Ebla 25,2012- Dhaabbannii ykn namni meeshaa waaranaa qabu kamiyyuu waggoota laman dhufanitti dirqama galmeessisuu akka qabu Abbaan Alangaa Waligalaa Fedeeraalaa beeksise.

Labsiin sirni meeshaa waraanaa qabachuu,bituu fi gurguruu beekkamtii mootummaan qofa akka raawwatamuu jedhu hojiirraa oleera.

Abbaan Alangaa Waliigalaa Fedeeralaa Aadde Adaanach Habeebee turtii TOI waliin taasisaniin labsiin bahee hanqinaa bulchinsaa fi sosochii meeshaa waraanaa seeran alaa ni sirreessaa jedhan.

Waggoota laman dhufanittis qaamoleen mootummaa itti gaafatamummaa qaban labsii namni ykn dhaabbanni meeshaa waraanaa qabu kamiyyuu galmeessisuu qaba jedhu hojirraa olchuu qabu jedhaniru.

Facebook Comments