Finfinneetti Eebila 30, 2012 irraa kaasee tajaajilamtoonni taaksii haguuggu fuulaa fayyadamuun dirqama ta’uu ibsame.

Finfinneetti Eebila 30, 2012 irraa kaasee tajaajilamtoonni taaksii haguuggu fuulaa fayyadamuun dirqama ta’uu ibsame.

 

 

OBN 28,2012-Magaalaa Finfinneetti Eebila 30, 2012 irraa kaasee tajaajilamtoonni taaksii haguuggu fuulaa fayyadamuun dirqama ta’uu ibsame.

Imaltoonni yeroo geejjibaa imalan haguuggii fuulaa fayyadamuun dirqama dhaa jedhe, Abbaan Taayitaa Geejjibaa Magaalaa Finfinnee.
Ebla 30 irraa eegalee Imalaan haguuggii fuulaa hin fayyadamne tajaajila taaksii argachuu hin danda’u jedhameera.

Dhaabbanni Paablik Sarvisii ammoo guyyaa har’aa eegalee tajaajilamtoonni haguuggii fuulaa akka fayyadaman murteesseera.

Facebook Comments