Guyyaan Bilisummaa Miidiyaa Idil- adduunyaa har’a yaadatame  ole

OBN Ebla 25,2012– Akka lakkoofsa awuuroopattii Wagga waggadhaan Camsaa 03 yaadatamee kan olu Guyyaan Bilisummaa Miidiyaa Idil- adduunyaa har’as ” gaazexeessuummaan sodaa ykn loogii malee” jecha jedhuun yaadatamee oleera.

Guyyaan Bilisummaa Miidiyaa Idil- adduunyaa gaazexessuummaa fi miidiyaan giddugaluummaa fi dhibbaa tokko malee bilisummaadhaan ummata fi dhugaadhaaf hojjachuu akka danda’uf yaaduudhaan Mootummootaa Gamtomaanin kan moggaafamee dha.

Guyyaan Bilisummaa Miidiyaa Idil- adduunyaa bara kanas weerarrii vaayirasii koroonaa yeroo adduunyaa rakkisaa jiru kanatti sababa odeeffannoo sobaatiin miidhaa gaazexesummaarra gaha jiru ilaalchisuudhaan mariwwaan taasifamaniin yaadatamas jedhameera.

Dhaabbanni Biyyoota Gamtomani akkasumas Dhaabbanni Saayinsii,Barnoota fi Aadaa akka lakkoofsa awuuroopaatti bara 1991 guyyaan guyyaa dubbachuu fi mirgaa odeeffannoo waliin wagga waggaadhaan Caamsaa 03 yaadatamee akkaa oluu waggoota 30n dura kan murta’e dha.

Facebook Comments