Qaamolee haguggii afaani fi funyaani gabaaf akka hin dhiyyeessinee dhorkaamani turan to’annoo jala olchuu Koomishiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee beeksise.

OBN Ebla 30, 2012- Qaamolee haguggii afaani fi funyaani kuma 15 ta’an Birrii miiliyoona 3 olitti tilamamaman gabaaf akka hin dhiyyeessinee dhorkamani turan to’annoo jala olchuu Koomishiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee beeksise.

Gaggeessaa Qorataan yakkaa Poolisii Kutaa Magaalaa Araadaa Saajiin Maannasibaw Alaamraw, shakkamtoonni kunneen eyyamaa daldalaa akkasumas bekkamti Abba Taayitaa Qorichaa fi Nyaataa malee haguuggii afaani fi funyaani kuma 15 ta’an gabaaf dhiyyeessuudhaan shakkamanii to’annoo jala olaniru jedhan.

Poolisiin qaamolee dhimmii ilaallatuu waliin ragaalee dabalataa walitti qabuun fi adeemsa seera qabeessa hordoofudhaan qorannaa mana shakkaamtootatti taasifameen haguuggii afaani fi funyaani kuma 1fi 800 akkasuumas meeshaan qorannaa hoo’ina qaama 15 to’annoo jala olchuus himaniru.

Hojii seeraan ala kanarratti qaamoolee hirmaataniru jedhamanii shaakkaman 11 irrattis qorannoon adeemsifaama jira jedhan.

Hawaasni haguuggii afaani fi funyaani yoommuu bituu sadarkaa qulqullinaa isaa ilaaluun fi manneen qoricha fi suuqiwwaan garagaraa irraa bituun ofii isaa vaayirasii koroona irraa akka of eguu Koomishiin Poolisii Maagaalichaa beeksiseera.

Facebook Comments